loader

Slaap-apneu syndroom en MRA


Snurken en slaapapneu, alleen lastig voor uw omgeving ?

Snurken komt veel voor en zorgt voor geluidsoverlast zodat de partner, maar ook de rest van de familie hiervan veel hinder kan ondervinden. Vindt het snurken met overdadig veel geluid plaats, dan kan er ook sprake zijn van een zogenaamd slaapapneu syndroom waarbij door ontspanning van de tong en kaakspieren, steeds voor korte tijd de ademhaling gedeeltelijk of volledig wordt geblokkeerd. Afhankelijk van het aantal keren per uur en de duur dat een dergelijke ademstop plaatsvindt spreekt men over milde, matige of ernstige apneu. Gevolg op de korte termijn is dat men overdag erg moe is, zich slecht kan concentreren en spontaan in slaap valt, waardoor bijvoorbeeld deelnemen aan het verkeer onverantwoord is. Op de langere termijn kan een onbehandelde slaapapneu leiden tot verhoogde bloeddruk, hart en herseninfarcten. Overgewicht, onregelmatige slaapritme, alcohol, tabak en slaapmiddelen verergeren het slaapapneu syndroom. De behandeling kan bestaan uit het gebruiken van een CPAP en er zijn ook chirurgische mogelijkheden. Deze folder gaat over het gebruik van een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) als oplossing voor snurken of apneu.

Hoe werkt de MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)?

Zoals hiervoor beschreven ontstaat snurken en slaapapneu door een blokkade van de ademweg. Dat kan op het niveau van het zachte gehemelte zijn maar ook op het niveau van de tong. Bij snurken trillen zachte delen van de keel in de luchtstroom tijdens het ademen en veroorzaken zo het typische snurkgeluid. Als de zachte delen van de keel (huig, achterkant van de tong) de luchtstroom geheel afsluiten spreken we van apneu. Omdat de patiënt met apneu geen zuurstof meer krijgt, wordt hij zonder het te merken even wakker, voordat hij weer in slaap valt tot de volgende apneu plaatsvindt. Hij rust hierdoor niet uit en wordt uiterst vermoeid wakker. Een MRA bestaat uit een beugel die vastklikt op de boventanden en een beugel die vastklikt op de ondertanden. Als deze met elkaar worden verbonden, gaat de onderkaak automatisch naar voren. Door het naar voren schuiven van de onderkaak wordt de luchtweg open gehouden. De zachte delen uit de keel, blokkeren hierdoor niet meer de lucht waardoor het snurken het optreden van blokkade van de luchtweg (apneu) niet meer optreedt. De MRA wordt alleen tijdens de slaap gedragen.

Hoe wordt een MRA vervaardigd?

Voor het maken van een MRA zijn er gebitsafdrukken nodig. Vooraf aan deze afdrukken is het goed om de conditie van het gebit te bekijken zoals dat bij een tandheelkundige controle gebeurt, eventueel in combinatie met röntgenfoto’s. Alleen een goed onderhouden gebit met gezond tandvlees en voldoende tanden en kiezen is geschikt om een MRA op vast te klikken. Ook meet de behandelaar op hoe ver de onderkaak naar voren kan schuiven. De afdrukken en deze metingen worden naar het tandtechnisch laboratorium gestuurd waar de MRA wordt vervaardigd. Afhankelijk van het type MRA dat u heeft gekozen, duurt het een aan-tal weken voor de MRA klaar is. Voor mensen die geen eigen tanden of kiezen hebben zijn er ook mogelijkheden om een MRA te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing van de MRA

Als de MRA klaar is wordt gekeken of deze goed vast op de onder,- en bovenkaak past. Slaapt u goed met de MRA dan mag u, nadat u er 3 nachten mee geslapen heeft, beginnen met het instellen van de MRA. Uw behandelaar laat u zien hoe dat gaat en hoeveel u per keer de onderkaak verder naar voren moet stellen. U mag niet meer doen dan is voorgeschreven omdat uw kaakgewricht en kauwspieren aan deze toch onnatuurlijke stand moeten wennen. Wacht ook telkens 2 tot 3 dagen alvorens de MRA nog verder naar voren te draaien. Lukt het niet om na drie nachten door te slapen doe dan eerst het onderste deel van de MRA in en pas later ook het bovenste deel. Lukt het helemaal niet dan neemt u weer contact op met uw behandelaar. De eerste dagen kunt u last krijgen van vermeerderde speekselproductie of soms juist van een droge mond. Ook kunt u een stijf gevoel krijgen in de kaken, gevoelige tanden en kiezen, het gevoel dat de tanden en kiezen losstaan en niet meer precies op elkaar passen. U zult merken dat deze klachten geleidelijk minder worden.

Voordat u ’s avonds de MRA indoet is het van het grootste belang om uw tanden en kiezen heel goed te reinigen. Plakresten onder de MRA kunnen uw gebit extra schade berokkenen gedurende de nacht. Als u de MRA niet draagt dient u hem vochtig te bewaren. Voordat u ’s morgens de MRA in een bakje water zet, dient u hem goed met water en zeep te reinigen. Houdt de MRA buiten het bereik van viervoeters, want die zijn gek op iets waar zo nadrukkelijk de geur van het baasje aan kleeft. Een methode om de MRA te reinigen is in een ultrasoon badje. Op de websitehttp://www.apneupagina.nl/mra_somnodent_onderhoud.swf kunt u een filmpje hierover zien.

Enkele weken na het plaatsen van de MRA komt u terug voor een controlebezoek. Tijdens deze controle wordt nauwkeurig gecontroleerd of de ingestelde stand de juiste is en zo nodig worden correcties aangebracht. Of de MRA werkt bij snurkklachten zal ongetwijfeld worden opgemerkt door de bedpartner.

Bij het gebruik van de MRA voor slaapapneu is het van het grootste belang om een slaaponderzoek te doen om te kijken of de apneus voldoende zijn afgenomen.

Neem bij uw halfjaarlijkse controle door uw eigen tandarts de MRA mee, zodat deze op de hoogte is van het apparaat u gebruikt.

Financiën en garantie

Vanaf 1 januari 2010 wordt de MRA vergoed voor apneupatiënten vanuit de basisverzekering. U komt voor vergoeding in aanmerking als u een AHI heeft tussen de 5 en 30 EN u heeft klachten als gevolg van uw slaapapneu. Uw AHI wordt gemeten in een slaaponderzoek dat meestal wordt uitgevoerd via uw longarts, KNO-arts of neuroloog. Wij raden u aan om jaarlijks een controle te laten uitvoeren van de MRA door de MRA-tandarts en de mogelijke effecten die uw MRA heeft op uw gebit en kaakstand.


Delen:


No Notify!

Geachte patiënt,

Wij zullen beperkt opengaan voor reguliere patiëntenzorg. De afspraak die we met u hebben staan gaat vanuit onze kant door. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 380C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.
Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Met vriendelijke groet,

Tandheelkundig Centrum Elburg